Μια φωτογραφική αναδρομή στη διοργάνωση της NEW LIFE τον Ιανουαριο του 2018